Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 grudnia 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 18 Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 234), zostały zarejestrowane ratyfikacje powyższej Konwencji przez następujące państwa:
Irak dnia 12 maja 1960 r.

Kostaryka dnia 2 czerwca 1960 r.

Honduras dnia 20 czerwca 1960 r.

Turcja dnia 29 marca 1961 r.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 4 maja 1961 r.

Sierra Leone dnia 15 czerwca 1961 r.

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 4 sierpnia 1961 r.

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 4 sierpnia 1961 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy zarejestrowano dnia 5 stycznia i dnia 1 sierpnia 1961 r. deklaracje Rządu Wielkiej Brytanii stwierdzające stosowanie bez zmian postanowień powyższej Konwencji odpowiednio do Hondurasu Brytyjskiego i do Wysp Salomona.