Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu sporządzonego w Paryżu dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.56.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 1994 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 grudnia 1993 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu sporządzonego w Paryżu dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 35 Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołami z dnia 10 maja 1948 r., dnia 16 listopada 1966 r. i dnia 30 listopada 1972 r. (z uwzględnieniem poprawki przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Wystaw dnia 24 czerwca 1982 r.), wraz z załącznikami obejmującymi przepisy celne, dotyczące przywozu towarów z zagranicy przez uczestników wystaw międzynarodowych, oraz poprawkami do Konwencji przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Wystaw dnia 31 maja 1988 r., został złożony przez Rzeczpospolitą Polską Rządowi Republiki Francuskiej dnia 28 października 1993 r. dokument ratyfikacyjny powyższych aktów.
Zgodnie z art. 35 Konwencji o wystawach międzynarodowych, Protokół zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 30 listopada 1972 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji wszedł w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 października 1993 r.

Następujące państwa stały się stronami wyżej wymienionych aktów prawnych, składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Bułgaria 2 lipca 1993 r.

Czechy 6 lipca 1993 r.

Węgry 9 lipca 1993 r.

Kuba 9 lipca 1993 r.

Szwajcaria 13 lipca 1993 r.

Korea 13 lipca 1993 r.

Ukraina 13 lipca 1993 r.

Finlandia 16 lipca 1993 r.

Słowacja 16 lipca 1993 r.

Kanada 29 lipca 1993 r.