Ratyfikacja przez Rząd Holenderski międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.604

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 maja 1928 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 17 marca 1928 r., że w dniu 9 marca 1928 r. zarejestrowana została, dokonana przez Rząd Holenderski, ratyfikacja międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 54, poz. 388).