Ratyfikacja przez Republikę Burundi Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.9.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 stycznia 1972 r.
w sprawie ratyfikacji przez Republikę Burundi Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 11 Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 259), oraz artykułem 12 Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 123), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 30 lipca 1971 r. ratyfikacje powyższych konwencji przez Republikę Burundi.
Zgodnie z artykułem 12 Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.) oraz z artykułem 13 Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie konwencje powyższe wejdą w życie w stosunku do Republiki Burundi dnia 30 lipca 1972 r.