Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.9.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1978 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 marca 1978 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 45 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego dnia 13 stycznia 1977 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do wymienionej konwencji.
Polski dokument ratyfikacyjny zawiera zastrzeżenie, że "Rada Państwa pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa 1959)".

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące Państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1975 r., w niżej podanych datach:

Mauritius dnia 8 czerwca 1974 r.,

Singapur dnia 16 września 1974 r.,

Bahrajn dnia 21 października 1974 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Rząd Bahrajnu zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie może uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby Członkowie lub Członkowie Stowarzyszeni w jakikolwiek sposób uchylali się od wykonywania postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) lub gdyby zastrzeżenia złożone przez tych Członków utrudniały działalność służb telekomunikacyjnych Bahrajnu albo spowodowały zwiększenie udziału Bahrajnu w pokrywaniu wydatków Związku.",

Dania dnia 12 listopada 1974 r.,

Republika Południowej Afryki dnia 23 grudnia 1974 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Rząd Republiki Południowej Afryki zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie może uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby Członkowie Związku w jakikolwiek sposób uchylali się od wykonywania zobowiązań wynikających z Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) w stosunku do Południowej Afryki.",

Holandia dnia 31 grudnia 1974 r.,

z oświadczeniem, że ratyfikacja dotyczy Królestwa w Europie, Surinamu i Antyli Holenderskich,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Północnej Irlandii dnia 31 grudnia 1974 r.,

z rozciągnięciem na Państwa Stowarzyszone (Antigua, Dominika, St. Christopher-Nevis-Anguilla, St. Lucia i St. Vincent), terytoria znajdujące się pod zwierzchnictwem terytorialnym Zjednoczonego Królestwa, Brunei, Brytyjski Protektorat Wysp Salomona,

Kondominium Nowych Hebryd w ramach zwierzchnictwa Zjednoczonego Królestwa.

Ponadto Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadczył, że "postanowienia konwencji nie będą stosowane do Południowej Rodezji, o ile i jeżeli Rząd Zjednoczonego Królestwa nie poinformuje Sekretarza Generalnego, że jest w stanie zapewnić pełną realizację zobowiązań wynikających z konwencji w stosunku do tego terytorium.",

Malediwy dnia 16 stycznia 1975 r.,

Suazi dnia 20 stycznia 1975 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Królestwa Suazi zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby Członkowie lub Członkowie Stowarzyszeni w jakikolwiek sposób nie przestrzegali postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) lub załączników i regulaminów dołączonych do konwencji albo gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa utrudniały działalność służb telekomunikacyjnych Suazi.",

Kanada dnia 20 stycznia 1975 r.,

Ekwador dnia 24 stycznia 1975 r.,

Malta dnia 30 stycznia 1975 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Przystępując do konwencji Rząd Republiki Malty zastrzega sobie prawo do podjęcia takich środków, jakie może uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby Członkowie w jakikolwiek sposób uchylali się od wykonywania postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973), załączników, protokołów itd. lub gdyby zastrzeżenia złożone przez tych Członków utrudniały działalność służb telekomunikacyjnych Malty albo spowodowały zwiększenie jej udziału w pokrywaniu wydatków Związku.",

Kolumbia dnia 21 lutego 1975 r.,

Trynidad i Tobago dnia 13 marca 1975 r.,

Fidżi dnia 17 kwietnia 1975 r.,

Jamajka dnia 25 kwietnia 1975 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Jamajki zastrzega dla swego Rządu prawo do nieprzyjmowania żadnych postanowień finansowych, które mogłyby spowodować podwyższenie udziału Jamajki w wydatkach Związku, a także prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby niektórzy Członkowie Związku nie pokrywali swego udziału w wydatkach Związku lub w jakikolwiek inny sposób uchylali się od wykonywania postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973), załączników lub protokołów dołączonych do konwencji albo gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa utrudniały prawidłową działalność służb telekomunikacyjnych Jamajki.",

Tunezja dnia 25 kwietnia 1975 r.,

Izrael dnia 28 maja 1975 r.,

Jordania dnia 28 maja 1975 r.,

Japonia dnia 17 czerwca 1975 r.,

Australia dnia 23 czerwca 1975 r.,

Meksyk dnia 23 lipca 1975 r.,

Finlandia dnia 28 lipca 1975 r.,

Filipiny dnia 13 sierpnia 1975 r.,

Tanzania dnia 2 września 1975 r.,

Liberia dnia 22 września 1975 r.,

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii dnia 22 września 1975 r.,

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna dnia 24 września 1975 r.,

Tajlandia dnia 8 października 1975 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Tajlandii zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna on za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby niektórzy Członkowie Związku nie wykonywali w jakikolwiek sposób postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) lub gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa utrudniały prawidłową działalność służb telekomunikacyjnych Tajlandii albo spowodowały zwiększenie udziału w pokrywaniu wydatków Związku.",

Wspólnota Bahamów dnia 16 października 1975 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Wspólnota Bahamów zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania jakichkolwiek postanowień finansowych, które mogłyby spowodować podwyższenie jej udziału w pokrywaniu wydatków Związku oraz prawo do podjęcia takich środków, jakie może uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby niektórzy Członkowie nie pokrywali wydatków związku lub w jakikolwiek inny sposób uchylali się od wypełniania zobowiązań wynikających z Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) lub załączników albo protokołów dołączonych do konwencji lub gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa utrudniały działalność służb telekomunikacyjnych Wspólnoty Bahamów.",

Katar dnia 24 października 1975 r.,

Papua-Nowa Gwinea dnia 31 października 1975 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Papua-Nowa Gwinea zastrzega sobie prawo do podjęcia takich środków, jakie może uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby niektórzy Członkowie nie pokrywali wydatków Związku lub w jakikolwiek inny sposób uchylali się od wypełniania zobowiązań wynikających z Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) lub załączników albo protokołów dołączonych do konwencji lub gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa utrudniały działalność służb telekomunikacyjnych Papui-Nowej Gwinei.",

Gambia dnia 3 listopada 1975 r.,

Mozambik dnia 4 listopada 1975 r.,

Portugalia dnia 12 listopada 1975 r.,

Komory dnia 5 stycznia 1976 r.,

Albania dnia 5 stycznia 1976 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Rząd Ludowej Republiki Albanii zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub nieprzyjęcia regulaminów radiokomunikacyjnych w całości lub w części oraz prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa spowodowały zwiększenie udziału Albanii w pokrywaniu wydatków Związku albo gdyby niektórzy Członkowie Związku uchylali się od pokrywania swego udziału w tych wydatkach.",

Cesarstwo Środkowoafrykańskie dnia 5 stycznia 1976 r.,

Gwinea-Bissau dnia 15 stycznia 1976 r.,

Panama dnia 15 stycznia 1976 r.,

Liechtenstein dnia 4 lutego 1976 r.,

Syryjska Republika Arabska dnia 20 lutego 1976 r.,

Madagaskar dnia 17 marca 1976 r.,

Bangladesz dnia 6 kwietnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"1. Podpisując protokół końcowy do Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) delegacja Ludowej Republiki Bangladesz zastrzega dla swego Rządu prawo do nieprzyjmowania żadnych postanowień finansowych, które mogłyby spowodować podwyższenie jego udziału w pokrywaniu wydatków Związku, co mogłoby powstać w rezultacie złożonych zastrzeżeń, przez inne rządy uczestniczące w Konferencji Dyplomatycznej w Maladze-Torremolinos, 1973.

2. Delegacja Ludowej Republiki Bangladesz zastrzega ponadto dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna on za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby Członkowie Związku w jakikolwiek sposób nie przestrzegali postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) lub załączników i protokołów dołączonych do konwencji albo gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Rządy miały utrudniać prawidłową działalność własnych służb telekomunikacyjnych Bangladeszu.

3. Ponadto delegacja Ludowej Republiki Bangladesz zastrzega dla swego Rządu prawo do przyjęcia w całości lub w części postanowień regulaminów administracyjnych wymienionych w artykule 82 Regulaminu ogólnego, a mianowicie Regulaminu telegraficznego, Regulaminu telefonicznego, Regulaminu radiokomunikacyjnego i Dodatkowego regulaminu radiokomunikacyjnego.",

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 13 kwietnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Stany Zjednoczone Ameryki oświadczają oficjalnie, że podpisanie niniejszej konwencji w ich imieniu nie oznacza przyjęcia żadnego zobowiązania wynikającego z Regulaminu telefonicznego lub Dodatkowego regulaminu radiokomunikacyjnego, wymienionych w artykule 42 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973), oraz w artykule 82 Regulaminu ogólnego tej konwencji.",

Malezja dnia 13 kwietnia 1976 r.,

Indie dnia 20 kwietnia 1976 r.,

Szwajcaria dnia 28 kwietnia 1976 r.,

Hiszpania dnia 29 kwietnia 1976 r.,

Surinam dnia 15 lipca 1976 r.,

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna dnia 20 lipca 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej oświadcza w imieniu swego Rządu, że podpisując Międzynarodową konwencję telekomunikacyjną (Malaga-Torremolinos, 1973) pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa 1959). Ponadto Delegacja zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie może on uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa miały spowodować podwyższenie udziału Czechosłowacji w pokrywaniu wydatków Związku lub gdyby niektórzy Członkowie Związku nie pokrywali swojej części tych wydatków.",

Luksemburg dnia 26 lipca 1976 r.,

Paragwaj dnia 2 sierpnia 1976 r.,

Węgierska Republika Ludowa dnia 4 sierpnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Węgierskiej Republiki Ludowej zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie może on uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa miały spowodować podwyższenie udziału Węgier w pokrywaniu wydatków Związku lub gdyby niektórzy Członkowie Związku nie pokrywali swojej części tych wydatków."

oraz z potwierdzeniem zastrzeżenia do Protokołu dodatkowego do Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959):

"Rząd Węgierskiej Republiki Ludowej przyjmując regulamin zastrzega sobie prawo do używania na swoim terytorium dla służb radionawigacji lotniczej:

- zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służb "radiolokalizacji" i "radionawigacji lotniczej", wymienionych w artykule 5 Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959),

- zakresu częstotliwości 415-490 kHz.

Rząd Węgierskiej Republiki Ludowej przyjmuje zastosowanie planów dla radiodyfuzji w radiodyfuzyjnych zakresach częstotliwości między 5.950 a 26.100 kHz, wymienionych w artykule 5 Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959), jedynie w takim zakresie, w jakim umożliwią one przygotowanie ostatecznego planu przydziałów częstotliwości dla wymienionych zakresów.",

Nigeria dnia 24 sierpnia 1976 r.,

Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 25 sierpnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej oświadcza w imieniu swego Rządu, że podpisując Międzynarodową konwencję telekomunikacyjną (Malaga-Torremolinos, 1973) pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959). Ponadto Delegacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie może on uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa miały spowodować podwyższenie jego udziału w pokrywaniu wydatków Związku lub gdyby niektórzy Członkowie Związku nie pokrywali swojej części tych wydatków.",

Lesotho dnia 27 sierpnia 1976 r.,

Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej dnia 1 września 1976 r.,

Republika Zielonego Przylądka dnia 10 września 1976 r.,

Arabska Republika Egiptu dnia 10 września 1976 r.,

Irlandia dnia 20 września 1976 r.,

Barbados dnia 1 października 1976 r.,

Gwinea dnia 5 października 1976 r.,

Angola dnia 13 października 1976 r.,

Algieria dnia 1 listopada 1976 r.,

Wenezuela dnia 2 listopada 1976 r.,

Birma dnia 15 listopada 1976 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 18 listopada 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"Odnośnie do artykułu 82 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) Delegacja Republiki Federalnej Niemiec oświadcza oficjalnie, że podtrzymuje zastrzeżenia, które zostały zgłoszone w imieniu jej władz naczelnych przy podpisywaniu regulaminów wymienionych w artykule 82. Delegacja Republiki Federalnej Niemiec zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie może on uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby niektórzy Członkowie nie pokrywali swej części wydatków Związku lub w jakikolwiek inny sposób uchylali się od wykonywania postanowień konwencji, załączników i protokołów dołączonych do konwencji albo gdyby zastrzeżenia zgłoszone przez inne Państwa były tego rodzaju, że mogłyby spowodować podwyższenie udziału Republiki Federalnej Niemiec w wydatkach Związku lub utrudnić prawidłową działalność jej służb telekomunikacyjnych. Delegacja Republiki Federalnej Niemiec zastrzega również dla swego Rządu prawo do podjęcia odpowiednich środków w przypadku, gdyby budżet zwyczajny Związku został obciążony wydatkami dotyczącymi współpracy technicznej.",

Sierra Leone dnia 25 listopada 1976 r.,

Gujana dnia 30 listopada 1976 r.,

Brazylia dnia 30 listopada 1976 r.,

Watykan dnia 10 grudnia 1976 r.,

Haiti dnia 10 grudnia 1976 r.,

Zair dnia 10 grudnia 1976 r.,

Norwegia dnia 16 grudnia 1976 r.,

Socjalistyczna Republika Wietnamu dnia 16 grudnia 1976 r.,

Mali dnia 21 grudnia 1976 r.,

Monako dnia 23 grudnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Monako zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna on za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby niektórzy Członkowie nie pokrywali swojej części wydatków Związku lub uchylali się od wykonywania postanowień Konwencji (Malaga-Torremolinos, 1973), załączników i protokołów dołączonych do konwencji albo gdyby zastrzeżenia złożone przez innych Członków utrudniały prawidłową i skuteczną działalność służb telekomunikacyjnych Monako.",

Rwanda dnia 23 grudnia 1976 r.,

Ludowa Republika Bułgarii dnia 29 grudnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Ludowej Republiki Bułgarii oświadcza w imieniu swego Rządu, że podpisując Międzynarodową konwencję telekomunikacyjną (Malaga-Torremolinos, 1973) pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959).",

Chińska Republika Ludowa dnia 29 grudnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Chińskiej Republiki Ludowej składa zastrzeżenie odnośnie do postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973), dotyczących rozdziału i użytkowania częstotliwości radiowych, jak również rozdziału i rejestracji rozmieszczenia satelitów geostacjonarnych.",

Zjednoczone Emiraty Arabskie dnia 29 grudnia 1976 r.,

Etiopia dnia 29 grudnia 1976 r.,

Francja dnia 29 grudnia 1976 r.,

Szwecja dnia 29 grudnia 1976 r.,

Cypr dnia 31 grudnia 1976 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 31 grudnia 1976 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oświadcza w imieniu swego Rządu, że podpisując Międzynarodową konwencję telekomunikacyjną (Malaga-Torremolinos, 1973) pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959).",

Arabia Saudyjska dnia 6 stycznia 1977 r.,

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 6 stycznia 1977 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oświadcza w imieniu swego Rządu, że podpisując Międzynarodową konwencję telekomunikacyjną (Malaga-Torremolinos, 1973) pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959).",

Salwador dnia 6 stycznia 1977 r.,

Indonezja dnia 6 stycznia 1977 r.,

Islandia dnia 6 stycznia 1977 r.,

Laos dnia 6 stycznia 1977 r.,

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 6 stycznia 1977 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oświadcza w imieniu swego Rządu, że podpisując Międzynarodową konwencję telekomunikacyjną (Malaga-Torremolinos, 1973) pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959).",

Nowa Zelandia dnia 7 stycznia 1977 r.,

Grecja dnia 13 stycznia 1977 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja grecka oświadcza w imieniu swego Rządu, że nie przyjmie takich zastrzeżeń złożonych przez inne rządy, które w konsekwencji mogłyby spowodować podwyższenie udziału Grecji w wydatkach Związku. Ponadto delegacja zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna on za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby niektórzy Członkowie Związku nie pokrywali swej części wydatków Związku lub uchylali się w jakikolwiek inny sposób od wykonywania postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973), załączników i protokołów dołączonych do niej lub gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa utrudniały prawidłową działalność służb telekomunikacyjnych Grecji.",

Kuba dnia 14 stycznia 1977 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Kuby oświadcza w imieniu swego Rządu, że podpisując Międzynarodową konwencję telekomunikacyjną (Malaga-Torremolinos, 1973) pozostawia otwartą kwestię przyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego (Genewa, 1959). Ponadto Delegacja Kuby zastrzega dla swego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie może on uznać za konieczne w celu ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby zastrzeżenia złożone przez inne Państwa miały spowodować podwyższenie udziału Kuby w pokrywaniu wydatków Związku lub gdyby niektórzy Członkowie Związku nie pokrywali swojej części tych wydatków.",

Argentyna dnia 19 stycznia 1977 r.,

z potwierdzeniem zastrzeżeń złożonych przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Republiki Argentyny zastrzega dla swego Rządu prawo do:

1. nieprzyjmowania żadnych postanowień finansowych, które mogłyby spowodować podwyższenie składek Argentyny,

2. podjęcia wszelkich środków, jakie może on uznać za właściwe w celu ochrony swych służb telekomunikacyjnych w przypadku, gdyby Państwa Członkowie nie przestrzegali postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973)

oraz prawo do złożenia takich zastrzeżeń, jakie uzna za właściwe odnośnie do tekstów zamieszczonych w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973), które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do suwerenności Argentyny.",

Ghana dnia 19 stycznia 1977 r.,

Senegal dnia 21 stycznia 1977 r.,

Burundi dnia 25 stycznia 1977 r.,

Maroko dnia 28 stycznia 1977 r.,

Chile dnia 31 stycznia 1977 r.,

Afganistan dnia 3 lutego 1977 r.,

Iran dnia 3 lutego 1977 r.,

Mauretania dnia 4 lutego 1977 r.,

Kuwejt dnia 7 lutego 1977 r.,

Socjalistyczna Republika Rumunii dnia 8 lutego 1977 r.,

Somalia dnia 11 lutego 1977 r.,

Libia dnia 22 lutego 1977 r.,

Oman dnia 24 lutego 1977 r.,

ze stwierdzeniem, że nie przyjmie żadnych postanowień finansowych, które spowodowałyby podwyższenie jego udziału w pokrywaniu wydatków Związku i które ewentualnie mogłyby wyniknąć z zastrzeżeń złożonych przez inne rządy uczestniczące w Konferencji Dyplomatycznej Malaga-Torremolinos, 1973,

San Marino dnia 25 marca 1977 r.,

Nikaragua dnia 25 marca 1977 r.,

Togo dnia 31 marca 1977 r.,

Austria dnia 17 maja 1977 r.,

Malawi dnia 25 maja 1977 r.,

Irak dnia 14 czerwca 1977 r.,

Napal dnia 4 lipca 1977 r.,

Tonga dnia 22 sierpnia 1977 r.,

Pakistan dnia 26 września 1977 r.,

Mongolska Republika Ludowa dnia 18 października 1977 r.,

Dżibuti dnia 22 listopada 1977 r.,

Urugwaj dnia 15 grudnia 1977 r.,

Sri Lanka dnia 5 stycznia 1978 r.,

Włochy dnia 23 stycznia 1978 r.