Ratyfikacja przez Liban Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.14.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1978 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 maja 1978 r.
w sprawie ratyfikacji przez Liban Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, iż zgodnie z artykułem XXI Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189) zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), został złożony Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 10 maja 1978 r. dokument ratyfikacyjny Libanu do wymienionego protokołu.
Zgodnie z postanowieniami artykułu XXII protokół wejdzie w życie w stosunku do Libanu dnia 8 sierpnia 1978 r.