Ratyfikacja przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.90.815

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 września 1927 r.
w sprawie ratyfikacji przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 28 kwietnia 1927 r., że w dn. 1 kwietnia 1927 r. została zarejestrowana przez Sekretarjat Ligi Narodów dokonana przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców ratyfikacja międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z r. 1925 № 54, poz. 370).