Ratyfikacja przez Kostarykę i Danię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet... - Dz.U.1961.37.192 - OpenLEX

Ratyfikacja przez Kostarykę i Danię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 lipca 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Danię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 238), zostały zarejestrowane dnia 2 czerwca 1960 r. ratyfikacja powyższej Konwencji przez Kostarykę, a dnia 22 czerwca 1960 r. ratyfikacja przez Danię.