Ratyfikacja przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.9.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 stycznia 1972 r.
w sprawie ratyfikacji przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 9 lutego 1971 r. ratyfikację tej konwencji przez Kenię.
Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Kenii dnia 9 lutego 1971 r.