Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.24.186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 lipca 1969 r.
dotyczące ratyfikacji przez Kambodżę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., oraz Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Kambodża stając się dnia 24 lutego 1969 r. członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy uznała się za związaną postanowieniami Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 368), oraz Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 382), które zostały rozciągnięte na jej terytorium przez Francję. Konwencje te pozostają więc nadal w mocy w stosunku do Kambodży.
Sekretarz Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 24 lutego 1969 r. ratyfikacje tych konwencji przez Kambodżę.