Ratyfikacja przez Arabską Republikę Libijską Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.36.324

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 listopada 1971 r.
w sprawie ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 8 Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 384), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 27 maja 1971 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Arabską Republikę Libijską.
Zgodnie z artykułem 9 wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Arabskiej Republiki Libijskiej dnia 27 maja 1971 r.