Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 października 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Węgry Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 4 Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r., na czterdziestej ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1967 r. Nr 8, poz. 31), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje powyższej konwencji dnia 12 czerwca 1969 r. przez Algierię i dnia 18 czerwca 1969 r. przez Węgry.
Zgodnie z artykułem 5 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Algierii dnia 12 czerwca 1970 r. i w stosunku do Węgier dnia 18 czerwca 1970 r.