Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.30.250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 października 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Jemen Południowy Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 3 Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. na czterdziestej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1959 r. Nr 39, poz. 240), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 12 czerwca 1969 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Algierię.
Zgodnie z artykułem 4 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Algierii dnia 12 czerwca 1970 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Jemen Południowy stając się dnia 14 kwietnia 1969 r. członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy uznał się za związany nadal postanowieniami powyższej konwencji odnośnie do części jego terytorium, to znaczy Adenu, na które to terytorium Wielka Brytania rozciągnęła stosowanie postanowień tej konwencji uprzednio. Konwencja ta pozostaje więc w mocy w stosunku do Adenu od dnia 14 kwietnia 1969 r.