Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.38.250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 września 1964 r.
w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Grecję Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 196), została zarejestrowana ratyfikacja powyższej Konwencji dnia 19 października 1962 r. przez Algierię i dnia 9 października 1963 r. przez Grecję.