Art. 1. - Ratyfikacja porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.18.134

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1938 r.
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 14 października 1937 r., dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.