Ratyfikacja konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.422

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.

USTAWA
z dnia 23 lipca 1938 r.
o ratyfikacji konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej wraz z załącznikiem w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji - Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.