Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.31.318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1932 r.

USTAWA
z dnia 18 lutego 1932 r.
w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień konwencji Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.