Art. 3. - Ratyfikacja konwencji, dotyczącej nadzoru nad handlem międzynarodowym bronią, amunicją i sprzętem wojennym, deklaracji, dotyczącej terytorjum Ifni, protokółu podpisania i aktu końcowego konferencji nadzoru nad handlem międzynarodowym bronią, amunicją i sprzętem wojennym, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.43.353

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1929 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.