Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.10.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 1939 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 169) nastąpiła w dniu 23 grudnia 1938 r. ratyfikacja układu między Rzecząpospolitą Polską o Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r., oraz że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu, w wykonaniu jego art. 14, dokonana została w Warszawie dnia 23 grudnia 1938 r.
Tekst wspomnianego układu wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tegoż układu (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 569).