Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych protokołu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany 21 października 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.50.389

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 czerwca 1937 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu polsko - szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko - szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 165) nastąpiła w dniu 28 kwietnia 1937 r. ratyfikacja protokołu polsko - szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko - szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r. oraz, że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego protokołu w wykonaniu jego ustępu trzeciego dokonana została w Sztokholmie dnia 7 czerwca 1937 r.
Tekst wspomnianego protokołu z dnia 3 lipca 1937 r. wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tegoż protokołu (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 457).