Ratyfikacja i wejście w życie porozumienia między Polską a Szwecją w formie not wymienionych w Warszawie w dniu 5 marca 1938 r. dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.87.593

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 października 1938 r.
w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Szwecją w formie not wymienionych w Warszawie w dniu 5 marca 1938 r. dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja".

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 425) nastąpiła w dniu 13 września 1938 r. ratyfikacja porozumienia zawartego między Polską a Szwecją w formie not wymienionych w Warszawie w dniu 5 marca 1938 r. dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja" oraz że powyższe porozumienie wchodzi w życie dnia 25 października 1938 r. na podstawie jego punktu 2.
Tekst wspomnianego porozumienia wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tegoż porozumienia (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 261).