§ 3. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  3. 
Kandydatów na członków Rady organy administracji rządowej zgłaszają, za zgodą tych osób, określając kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.