§ 18. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  18. 
Rada uchwala regulamin Rady, który określa szczegółową organizację i tryb działania Rady, w tym szczegółową organizację i tryb działania zespołów problemowych.