§ 12. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  12. 
1. 
Rada może powoływać stałe oraz doraźne zespoły problemowe.
2. 
Uchwała o powołaniu zespołu problemowego określa jego zadania oraz skład osobowy.