[Anonimowość dawców krwi] - Art. 13. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Anonimowość dawców krwi] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  13.  [Anonimowość dawców krwi]
1. 
Publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi.
2. 
Oznakowanie opakowań krwi i opakowań składników krwi nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę krwi lub inną osobę albo jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. Nie dotyczy to pobrania autologicznego.