[Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powstały w związku z zabiegiem pobrania krwi lub zabiegiem... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powstały w związku z zabiegiem pobrania krwi lub zabiegiem uodpornienia] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  12.  [Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powstały w związku z zabiegiem pobrania krwi lub zabiegiem uodpornienia]

Dawcy krwi, który w związku z zabiegiem pobrania krwi lub jej składników lub w związku z zabiegiem uodpornienia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).