Przystąpienie Wysp Falklandzkich do międzynarodowej Konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.659

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 1924 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lipca 1924 r.
w sprawie przystąpienia Wysp Falklandzkich do międzynarodowej konwencji, dotyczącej Zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie Z komunikatem Rządu Francuskiego z dn. 16 czerwca 1924 r., że w dniu 30 kwietnia 1924 r. Rząd Wielkobrytański zgłosił w imieniu Wysp Falklandzkich przystąpienie do Międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej W Paryżu dnia 4 maja 1910 roku (Dz. U. R. P. r. 1922 r. № 87, poz. 783).