Przystąpienie Syrji i Libanu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.58.472

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 sierpnia 1930 r.
w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 1 lipca 1930 r,. że Rząd Francuski zgłosił w dniu 2 czerwca 1930 r. w imieniu Syrji i Libanu przystąpienie do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 125, poz. 893).