Przystąpienie Republiki Finlandzkiej do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWA
z dnia 15 stycznia 1923 r.
w przedmiocie przystąpienia Republiki Finlandzkiej do Międzynarodowego Porozumienia z dn. 18 maja 1904 r. i do Międzynarodowej Konwencji z dn. 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że notą z dnia 27 września 1922 r., adresowaną do Rządu Republiki Francuskiej, Rząd Republiki Finlandzkiej zgłosił przystąpienie Finlandji do Międzynarodowego Porozumienia z dn. 18 maja 1904 r. i do Międzynarodowej Konwencji z dn. 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem (Dz. U. R. P. z r. 1922, № 87, poz. 783).