Przystąpienie Polski za Wolne Miasto Gdańsk do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.502

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 maja 1927 r.
w sprawie przystąpienia Polski za Wolne Miasto Gdańsk do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.

Podaje się niniejszem do wiadomości-zgodnie z komunikatem Ligi Narodów C. L. 58.V. z 1925 r., że w myśl art. 5 Konwencji wraz ze Statutem o wolności tranzytu, podpisanej 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie (Dz. U. R. P. z r. 1925 № 34, poz. 236), Rząd Polski zgłosił w dniu 3 stycznia 1925 r. imieniem Wolnego Miasta Gdańska przystąpienie Wolnego Miasta Gdańska do powyższej Konwencji. 1
1 Motyw zmieniony przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w Oświadczeniu rządowem z dnia 18 maja 1927 r. w sprawie przystąpienia Polski za Wolne Miasto Gdańsk do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie (Dz.U.27.75.666).