Art. 3. - Przystąpienie Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.28.210

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1935 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.