Art. 2. - Przystąpienie Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.28.210

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1935 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji - Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.