Przystąpienie Monako i Meksyku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.21.175

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 lipca 1970 r.
w sprawie przystąpienia Monako i Meksyku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 27 Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 282), Monako oraz Meksyk złożyły dnia 25 marca 1970 r. Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej swoje dokumenty przystąpienia do tej konwencji.
Zgodnie z artykułem 28 ust. 3 Konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw dnia 25 czerwca 1970 r.