Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.24.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 lipca 1969 r.
w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 3 lit. b) i artykułem 33 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 85 i z 1962 r. Nr 48, poz. 236), został złożony dnia 28 stycznia 1969 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument przystąpienia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do wymienionej konwencji.
Powyższa konwencja weszła w życie w stosunku do Ludowej Republiki Południowego Jemenu dnia 27 lutego 1969 r.