Przystąpienie Księstwa Monaco do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 lutego 1948 r.
w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 36 Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 103, poz. 864), zostało zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu dnia 6 stycznia 1948 r. przystąpienie Księstwa Monaco do powyższej Konwencji.