Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.42.263

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 września 1965 r.
w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z paragrafem 32 Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenia Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286), nastąpiło dnia 1 lipca 1965 r. złożenie przez Rząd Kenii dokumentu przystąpienia do powyższej konwencji.