Przystąpienie Jordanii do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.372

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 listopada 1958 r.
w sprawie przystąpienia Jordanii do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości na podstawie notyfikacji Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że dnia 12 maja 1958 r. Rząd Jordanii złożył Rządowi Holandii dokument przystąpienia do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. (Dz. U. z 1923 r. Nr 9, poz. 55).