Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.27.126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 czerwca 1967 r.
w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z § 32 Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286), złożony został dnia 10 maja 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Irlandii do powyższej konwencji i w dniu tym konwencja weszła w życie w stosunku do tego państwa.