Przystąpienie Bułgarii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.46.351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 lipca 1949 r.
w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 38 Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), nastąpiło dnia 25 czerwca 1949 r. przystąpienie Bułgarii do powyższej Konwencji.