Przystąpienie Austrii i Rumunii oraz stosowanie w Papuazji, na wyspie Norfolk i w terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru konwencji berneńskiej, z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.599

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 października 1936 r.
w sprawie przystąpienia Austrii i Rumunii oraz stosowania w Papuazji, na wyspie Norfolk i w terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru konwencji berneńskiej, z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatami Rządu Szwajcarskiego, że:
a)
w wykonaniu postanowień art. 25 konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 84, poz. 515) zostały zgłoszone Rządowi Związkowemu Szwajcarskiemu, w imieniu Rządu Austriackiego i Rządu Rumuńskiego, przystąpienia do tej konwencji, przy czym konwencja powyższa weszła w życie w stosunku do tych krajów w dniach następujących:

Austria dnia 19 lipca 1936 r.

Rząd Austriacki zawiadomił, że konwencja będzie stosowana od 1 lipca 1936 r.

Rumunia dnia 6 sierpnia 1936 r.

b)
w wykonaniu postanowień art. 26 tej konwencji Rząd Brytyjski zawiadomił Rząd Związkowy Szwajcarski o stosowaniu powyższej konwencji w Papuazji, na wyspie Norfolk i w terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru, przy czym rozciągnięcie to weszło w życie w stosunku do terytoriów wyżej wymienionych w dniu 29 lipca 1936 r.