Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.76.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 30 lipca 1920 r.
w przedmiocie przymusowej służby w policji państwowej.

Art.  1.

Funkcjonarjusz policji państwowej, zaprzysiężony zgodnie z postanowieniem art. 30 ustawy o policji państwowej' z dnia 24 lipca 1919 r. (Dz. Pr. Rz. P. № 61 poz. 363) przez czas trwania wojny obowiązany jest do pozostawania w służbie policyjnej.

Art.  2.

Winny usunięcia się ze służby policyjnej bez zwolnienia ze strony właściwej władzy ulegnie karze sądowej przewidzianej w art. 37, wyżej powołanej ustawy o policji państwowej.

Art.  3.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.