Przyłączenie gmin wiejskich: Batiatycze, Różanka, Konstantynówka i Zubowmosty z powiatu żółkiewskiego, województwa lwowskiego do powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.81.602

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1929 r.
o przyłączeniu gmin wiejskich: Batiatycze, Różanka, Konstantynówka i Zubowmosty z powiatu żółkiewskiego, województwa lwowskiego do powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie przyłączania gmin wiejskich, wchodzących w skład powiatu jednego województwa, do przyległego powiatu województwa drugiego (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 269) zarządza się co następuje:
Gminy wiejskie: Batiatycze, Różanka, Konstantynówka i Zubowmosty wyłącza się z powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskiem i włącza się je do powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.