Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.593

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2017 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.