Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.36.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 sierpnia 1968 r.
w sprawie przyjęcia przez Paragwaj i Lesotho znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z załącznikiem 4 ust. 3 do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321), Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych został poinformowany przez Paragwaj notą otrzymaną dnia 15 maja 1967 r. o przyjęciu przez to państwo litery PY jako znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym, a notą otrzymaną dnia 2 listopada 1967 r. przez Lesotho o przyjęciu przez to państwo litery LS jako takiego znaku.