Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.25.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 września 1970 r.
dotyczące przyjęcia przez Cypr Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 268) został złożony przez Cypr Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury dnia 9 czerwca 1970 r. dokument przyjęcia powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 14 powyższej konwencji wchodzi ona w życie w stosunku do Cypru dnia 9 września 1970 r.