Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;
2)
organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1;
3)
źródła finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1.