Art. 50. - [Ograniczenie stosowania przepisów rozdziału] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  50.  [Ograniczenie stosowania przepisów rozdziału]

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 41 ust. 2. oraz art. 42 ust. 4.