Art. 45. - [Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji jako decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  45.  [Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji jako decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami]

Ilekroć w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydaną na podstawie niniejszej ustawy.