Art. 39. - [Uzyskanie przez Spółkę Celową prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  39.  [Uzyskanie przez Spółkę Celową prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane]

Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Spółka Celowa uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w art. 37 ust. 3 oraz w art. 42 ust. 1, na cele budowlane.