Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie przeznaczenia 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów postanawiam co następuje:
Art.  1.

W dążeniu do ożywienia przemysłu polskiego, zniszczonego przez okupantów, zezwala się Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej przeznaczyć 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców, bez zachowania przepisów, zamieszczonych w punkcie a par. 5-go ustawy kasy. Lista przemysłowców, którzy mogą korzystać z kredytu ulgowego, winna być sporządzona przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu. Dyrekcja Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej może odmówić kredytu firmie, zamieszczonej na liście, bez podawania motywów. Warunki specjalne korzystania z kredytu ulgowego dla przemysłowców winny być zatwierdzone przez Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu.

Art.  2.

Wykonanie tego dekretu powierzam Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.